Skip to content


Projekt

Bilden visar var MKV hjälpte under året 2023.

MKV stöder en del långsiktiga projekt och hjälper även på kort varsel när behov uppstår. Här ser ni exempel på arbete vi stöder:

Flyktingarbete i Asien. Vi hjälper regelbundet kristna på flykt i bland annat Thailand, Kambodja, Pakistan och Turkiet.

Friköpande av tegelbruksslavar. I flera länder i Asien gör man fortfarande tegel för hand, vilket är ett otroligt tungt och krävande arbete. De som utför detta arbete är de som ligger lägst nere på samhällets rangskala, exempelvis kastlösa i Indien och fattiga kristna i Pakistan. Inte sällan händer det att arbetarna har skulder som arbetsgivaren betalar mot att de skuldbesatta arbetar på tegelbruket. Tyvärr är lönen vanligtvis så låg at skulden ökar fastän arbetarna – och deras familjemedlemmar – skulle göra sitt yttersta och arbeta överlånga arbetsdagar. Detta leder till en form av slaveri. MKV har med sina understödjares hjälp kunnat friköpa familjer från tegelbruken i Pakistan och hjälpt dem att bygga en ny vardag i frihet.

Skolgång för kristna barn. Vi stödjer skolgången för barn från fattiga kristna familjer i Pakistan. MKV har förbundit sig till att fortsätta med projektet tills eleverna har gått ut skolan. På så sätt ges dessa barn möjlighet att gå i en skola där de får ta del av kristen undervisning och deras utbildning blir inte avbruten på grund av familjens ekonomi.

Juridisk hjälp i Pakistan. Upp till 1000 flickor uppskattas föras bort för att tvingas ingå äktenskap i Pakistan varje år. Kristna flickor kidnappas och våldtas och sedan säger man att de ingått äktenskap med en muslimsk man. Detta äktenskap kan man häva i domstol, men fattiga familjer saknar medel att ta upp fallen. Lokala myndigheter bryr sig vanligen inte heller om att ta upp fallen. MKV stöder arbete med att få upp fallen i domstol. Vi stöder även familjerna som kan behöva stöd i situationen.

Stöd åt församlingar, pastorer och evangelister. Vi ger stöd åt människor som sprider evangeliet och arbetar för Guds rike i fattiga länder och på platser där man får utstå lidande för sin tro. Senaste år har vi bland annat gett stöd åt pastorer, evangelister och till församlingars verksamhet i Indonesien, Egypten, Burma och på de palestinska områdena.

Ledarutbildning i Himalaya. Vi har under många år stött kristen ledarutbildning i Himalayaområdet.

Humanitär hjälp vid krig, attacker eller naturkatastrofer, t.ex. i Ukraina och Nigeria.

Utdelning av Biblar. Vi vill att alla ska ha tillgång till Guds ord på ett språk de förstår.

Pro Fide-priset. MKV delar ut Pro Fide-priset (Pro Fide= för tron) till en kristen ledare som varit till stor välsignelse för andra lidande kristna.