Skip to content

Hur vi använder dina uppgifter i enlighet med GDPR

Register över prenumeranter på ”Brev från den lidande kyrkan”

I registret införs uppgifter om namn och utdelningsadress och/eller e-postadress. Dessutom anges om prenumerationen gäller pappersversionen eller den digitala versionen, den svenska eller finska publikationen och hur många exemplar prenumeranten beställt, om det är fler än ett.

Uppgifterna behandlas för att kunna skicka ut publikationen till prenumeranterna. Behandlingen grundar sig således på artikel 6 punkt 1 underpunkt b i GDPR.

Uppgifterna samlas in från den registrerade då prenumerationen görs. Då försändelser returneras som olevererbara till MKV:s kontor kan MKV försöka ta reda på den nya adressen med hjälp av offentligt tillgängliga källor (Adresstjänsttelefon/Fonecta etc./webbsökningar). Då försändelser returneras kan anteckningen på kuvertet också ange att mottagaren är avliden.

I prenumerantregistret för det elektroniska nyhetsbrevet införs uppgifter om namn och e-postadress samt start- och slutdatum för prenumerationen. Webbtjänsten som används för att sända ut brevet innehåller dessutom information om sända och öppnade e-postmeddelanden, kontaktspråk, plats samt mest använt e-postprogram. Uppgifterna behandlas för att kunna skicka ut brevet och för att kunna följa med hur mycket brevet läses.  Uppgifterna kan också användas för att sända andra meddelanden som gäller Brev från den lidande kyrkan eller föreningens verksamhet. Behandlingen grundar sig således på artikel 6 punkt 1 underpunkterna b och f i GDPR. Uppgifterna om namn och e-postadress samlas in från den registrerade då denne beställer nyhetsbrevet. Övriga uppgifter samlas automatiskt in av webbtjänsten som används för att sända ut brevet.

Registret förs av MKV:s byråföreståndare, och övriga anställda och styrelsemedlemmar kan ges tillgång till uppgifterna om det behövs för hantering av en prenumeration. Registret förs elektroniskt i form av en excel-tabell. Filen som innehåller registret finns på byråföreståndarens dator. När prenumeranten registrerar sig via Microsoft forms, lagras uppgifterna även på Microsofts servrar. Uppgifterna på de som prenumererar på Brev från den lidande kyrkan i elektronisk version finns även i den webbtjänst som används för att sända brevet. För tillfället använder MKV webbtjänsten MailChimp, vars serverar finns i USA. MailChimp behandlar uppgifterna i enlighet med sitt licensavtal. MailChimp sparar personuppgifterna också efter att prenumerationen avslutas. Uppgifterna om personer som avslutat sin prenumeration eller vars prenumeration avslutats automatiskt p.g.a. att e-postmeddelandena inte har kunnat levereras raderas manuellt av byråföreståndaren två gånger per år.

Kontaktuppgifter för pappersversionen av Brev från den lidande kyrkan behandlas för MKV:s räkning av den som sköter postningen av publikationen (personuppgiftsbiträde). Föreningen försäkrar sig via avtal om att personuppgiftsbiträde raderar uppgifterna efter varje postningsomgång. För tillfället fungerar Print & Package Group (FO-1030540-6) och AleTryckteam Ab (org nr. 56144-5221) som personuppgiftsbiträde i detta avseende.

Uppgifterna i registret sparas så länge prenumerationen varar och raderas därefter.

Uppgifter ur registret lämnas inte ut till utomstående.

Prenumeranterna informeras om behandlingen i nummer 4/2018 av publikationen. Nya prenumeranter informeras då prenumerationsuppgifterna samlas in. Prenumeranter kan när som helst säga upp prenumerationen genom att meddela Martyrkyrkans vänner på info@martyredchurch.net. eller per brev på adressen Västra kyrkogatan 15, 67100 Karleby.

Register över prenumeranter på den elektroniska bönerapporten

I registret införs uppgifter om namn och e-postadress samt start- och slutdatum för prenumerationen. Dessutom anges om prenumerationen gäller den svenska, finska eller engelska bönerapporten och om den sänds ut i html- eller textformat. Webbtjänsten som används för att sända ut bönerapporten innehåller dessutom information om sända och öppnade e-postmeddelanden, kontaktspråk, plats samt mest använt e-postprogram.

Uppgifterna behandlas för att kunna skicka ut bönerapporten och för att kunna följa med hur mycket bönerapporten läses. Uppgifterna kan också användas för att sända andra meddelanden som gäller bönerapporten eller föreningens verksamhet. Behandlingen grundar sig således på artikel 6 punkt 1 underpunkterna b och f i GDPR.

Uppgifterna om namn och e-postadress samt bönerapportens språk samlas in från den registrerade då denne beställer bönerapporten via MKV:s webbsidor, via länkar på sociala medier eller via beställningslistor i pappersform. Övriga uppgifter samlas automatiskt in av webbtjänsten som används för att sända ut bönerapporten.

Registret förs i huvudsak automatiskt så att prenumeranterna självständigt via webbsidorna kan beställa och avbeställa bönerapporten. Byråföreståndaren har också möjlighet att på prenumeranternas begäran manuellt lägga till eller radera prenumerationer eller ändra uppgifter. Dessutom har föreningens tekniska konsult tillgång till uppgifterna. Genom avtal försäkrar sig MKV om att den tekniska konsulten inte använder uppgifterna till annat än ändamålen ovan. För tillfället är Paradigm (Jaagon) MKV:s tekniska konsult. Uppgifterna finns i elektronisk form i den webbtjänst som används för att sända bönerapporten. För tillfället använder MKV webbtjänsten MailChimp, vars serverar finns i USA. MailChimp behandlar uppgifterna i enlighet med sitt licensavtal.

MailChimp sparar personuppgifterna också efter att prenumerationen avslutas. Uppgifterna om personer som avslutat sin prenumeration eller vars prenumeration avslutats automatiskt p.g.a. att e-postmeddelandena inte har kunnat levereras raderas manuellt av byråföreståndaren två gånger per år.

Uppgifterna i registret lämnas inte ut till utomstående.