Skip to content

Om oss

Martyrkyrkans vänner rf grundades år 1982 av några kristna i Finland som med oro följde med hur man i Sovjetunionen fick lida för sin tro. Sedan dess har arbetet vuxit till att innefatta projekt och hjälpinsatser för att hjälp lidande och förföljda kristna runt om i världen.

Martyrkyrkans vänner leds av en styrelse med ordförande och tio ordinarie medlemmar. Föreningen har två deltidsanställda, cirka 60 medlemmar och en stor skara understödjare, vilket de ca 5000 prenumeranterna av vårt nyhetsbrev “Brev från den lidande kyrkan” vittnar om.

Mission
Vi tjänar Kristi lidande kyrka genom att:
– SE och låta andra se förföljelsen av kristna
– BE för våra lidande bröder och systrar
– GE ekonomisk hjälp till dem som är i nöd

Värderingar
– Vi tror att Gud är verksam också idag och att Guds ord är sant.
– Vi räknar med bönens kraft och litar på Guds vägledning.
– Vi vill vara trogna det uppdrag vi fått och vara till välsignelse för Kristi kropp runt om i världen.
”Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra.” (1 Kor 12:26).

Vision
Ge förföljda och lidande kristna en framtid och ett hopp.