Skip to content

Om oss

Mission
Vi tjänar Kristi lidande kyrka genom att:
– SE och låta andra se förföljelsen av kristna
– BE för våra lidande bröder och systrar
– GE ekonomisk hjälp till dem som är i nöd

Värderingar
– Vi tror att Gud är verksam också idag och att Guds ord är sant.
– Vi räknar med bönens kraft och litar på Guds vägledning.
– Vi vill vara trogna det uppdrag vi fått och vara till välsignelse för Kristi kropp runt om i världen.
”Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra.” (1 Kor 12:26).

Vision
Ge förföljda och lidande kristna en framtid och ett hopp.