Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/martyredchurch.net/httpdocs/components/com_sh404sef/shInit.php on line 37
Friends of the Martyred Church - Om Martyrkyrkans vänner

Penninginsamlingstillstånd

Info om betalning och insamlingstillstånd:
Danske Bank
IBAN: FI82 8146 9710 2873 26
BIC: DABAFIHH
Använd referensen 80703 Där det bäst behövs

Penninginsamlingstillstånd RA/2022/437, beviljat av polisstyrelsen tills vidare fr.o.m. 18.3.22. Tillståndet gäller hela Finland utom Åland.

De insamlade medlem används till förmån för människor som förföljs och lider för Kristi namns skull samt personer, församlingar, kyrkor, grupper och liknande, som är i behov av hjälp. Medlen används för humanitär hjälp, stöd för utbildning, juridisk hjälp, flyktinghjälp, punktinsatser för hjälpbehövande samt informationsverksamhet.

Den friande domen för MKV har inte överklagats och får laga kraft

Åklagaren i MKV:s penninginsamlingsärende har inte överklagat hovrättens friande dom och därmed får beslutet laga kraft. MKV:s ordförande Johan Candelin tackar för förbön och stöd under en mycket tung tid.

”Vi fortsätter vårt arbete för dem som lider för sin kristna tro,” säger han. ”Nu har vi fått ett litet smakprov på vad det kan innebära att ställas till svars för att man gjort det goda.”

MKY:n vapauttavasta tuomiosta ei valitettu, tuomio tulee lainvoimaiseksi

Syyttäjä MKY:n rahankeräysasiassa ei ole valittanut hovioikeuden vapauttavasta tuomiosta, joten tuomio tulee lainvoimaiseksi. MKY:n puheenjohtaja Johan Candelin kiittää esirukouksista ja tuesta tänä hyvin raskaana aikana.

”Jatkamme työtämme niiden puolesta, jotka kärsivät kristillisen uskonsa tähden,” hän sanoo. ”Olemme saaneet tuntumaa siitä, mitä kärsimys hyvän tekemisen takia merkitsee.”

The acquittal of FMC was not appealed against and becomes final

The prosecutor in the case against FMC concerning a money collection permit did not lodge an appeal against the acquittal, and thus the judgement is upheld. FMC President Johan Candelin wants to thank everybody for their prayers and support during this hard time.

Candelin says: ‘We continue our work for those who suffer for their Christian faith. This has given us a small glimpse into what it means to suffer unjustly for doing good.’

Om Martyrkyrkans vänner

Föreningen Martyrkyrkans vänner r.f. grundades 1982 för att stöda och hjälpa förföljda kristna. Det finns idag ca 200 miljoner kristna som förföljs för namnet Jesus. Vi hjälper och stöder dem oberoende av församlingstillhörighet, social ställning, etnisk tillhörighet eller kön genom att:

  • samla in information och förmedla den vidare,
  • uppmuntra församlingar och enskilda kristna att be för aktuella böneämnen,
  • ekonomiskt och på andra sätt stöda kristna som lider för sin tros skull.

Genom olika projekt (t.ex. medicinsk hjälp, byggprojekt eller annan materiell hjälp) stöder vi också andra som på grund av exempelvis krig eller andra kriser hamnat i ekonomiska trångmål.

Info om betalning och insamlingstillstånd:
Danske Bank
IBAN: FI82 8146 9710 2873 26
BIC: DABAFIHH
Använd referensen 80703 Där det bäst behövs

Penninginsamlingstillstånd RA/2022/437, beviljat av polisstyrelsen tills vidare fr.o.m. 18.3.22. Tillståndet gäller hela Finland utom Åland.

De insamlade medlem används till förmån för människor som förföljs och lider för Kristi namns skull samt personer, församlingar, kyrkor, grupper och liknande, som är i behov av hjälp. Medlen används för humanitär hjälp, stöd för utbildning, juridisk hjälp, flyktinghjälp, punktinsatser för hjälpbehövande samt informationsverksamhet.

Twitter

Martyrkyrkans vänner, KARLEBY, Finland. Tfn +358 41 3119799 (svar fås säkrast måndag och tisdag 9-16)
Fax +358 (0)6 831 6495. E-post info@martyrkyrkansvanner.net

Vi använder cookies enbart för att guida dig till en sida på rätt språk. Genom att använda sidan godkänner du att vi gör så.