Skip to content

Ge en gåva

Den hjälp Martyrkyrkans vänner sänder ut är i direkt relation till hur mycket gåvor vi får in, och eftersom hjälpbehovet ute i världen är stort så tar vi mycket tacksamt emot varje donation vi får. Du kan stöda vårt arbete ekonomiskt genom att betala in en gåva med följande uppgifter:

Martyrkyrkans vänner r.f.
Västra kyrkogatan 15, 67100 Karleby, FINLAND
FO-nummer 1099678-8

Martyrkyrkans vänner rf
IBAN: FI82 8146 9710 2873 26
BIC: DABAFIHH
Använd referensnumret 80703 för “Där det bäst behövs”

Du kan även ge en gåva via mobilappen Mobile Pay med numret 53062Understödjare på Åland:
Martyrkyrkans vänner rf
IBAN: FI18 8146 9710 3043 86
BIC: DABAFIHH
Använd referensnumret 80703 för “Där det bäst behövs”


Penninginsamlingstillstånd RA/2022/437, beviljat av polisstyrelsen tills vidare fr.o.m. 18.3.22. Tillståndet gäller hela Finland utom Åland. Tillstånd för penninginsamling på Åland: ÅLR 2023/6706 för tiden 1.9.2023–31.8.2024

De insamlade medlen används till förmån för människor som förföljs och lider för Kristi namns skull samt personer, församlingar, kyrkor, grupper och liknande, som är i behov av hjälp. Medlen används för humanitär hjälp, stöd för utbildning, juridisk hjälp, flyktinghjälp, punktinsatser för hjälpbehövande samt informationsverksamhet.