Skip to content

Föreningen Martyrkyrkans vänner r.f. grundades 1982 för att stöda och hjälpa förföljda och lidande kristna.
Det finns idag över 360 miljoner kristna som förföljs för namnet Jesus.

Så här kan du hjälpa:

SE

För att få information om Kristi lidande kyrka kan du beställa vårt rundbrev “Brev från den lidande kyrkan” och följa oss på sociala medier @martyredchurch.
Rundbrevet utkommer både digitalt och som papperstidning några gånger per år. Du kan prenumerera genom att fylla i formuläret här eller kontakta kontoret på info@martyrkyrkansvanner.net.
Vill du ha besök av oss till din församling kan du frimodigt kontakta oss.

BE

Stå med i bön för våra lidande bröder och systrar. För böneämnen kan du följa oss på sociala medier och prenumerera på vår bönerapport som utkommer en gång i månaden per e-post. Den kan du prenumerera på här.

GE

Den hjälp Martyrkyrkans vänner sänder ut är i direkt relation till hur mycket gåvor vi får in, och eftersom hjälpbehovet ute i världen är stort så tar vi mycket tacksamt emot varje donation vi får. Inbetalningsuppgifter hittar du här.