Ta nästa steg

200 miljoner kristna förföljs för sin tro.
Vi hjälper dem. Vill du också hjälpa? Det är inte svårt!

Följ med! Det är det första du kan göra. Välj en kanal som passar dig:

Twitter

Martyrkyrkans vänner, PB 182, FI-67101 KARLEBY, Finland. Tfn +358 (0)6 822 0848, Fax +358 (0)6 831 6495. E-post info@martyrkyrkansvanner.net